Istraživački rad

 1. Flail chest stabilisation with Palacos prosthesis Vlastita metoda namjenjena liječenju konkvasantnih povreda prsnog koša s nestabilnom torakalnom stjenkom i paradoksalnim disanjem, primijenjena je na 56 ozlijeđenih bolesnika. U svih je postignuta stabilnost torakalne stjenke što je preduvjet za suficijentnu ventilacijsko-respiracijsku funkciju. Metoda ima nedvojbenu prednost pred ostalim metodama liječenja ovakvih povreda i nije neznačajno što omogućava i dobru eksploraciju i prema potrebi kirurško zbrinjavanje endotorakalnih organa, a koji su nerijetko u ovakovih povreda povrijeđeni.
 2. Experimental and clinical study in the treatment of sigmoid volvulus Riječ je o vlastitoj metodi za kirurško liječenje volvulusa sigmoidnog kolona dok još nisu nastupile ireverzibilne ishemične promjene na crijevu, a izvodi se po principu sigmoidoplikacije bez resekcijske procedure. Metoda je za izvođenje jednostavna efikasna i niskog rizika.
 3. Pankreatična resekcija i hipotermična peritonealna irigacija u liječenju bolesnika s nekrotizirajućim pankreatitisom Do 1973. godine bolesnici s nekrotizirajućim pankreatitisom liječeni su konzervativnim metodama. Te je godine izvedena prva resekcija pankreasa zbog nekrotizirajućeg procesa, a već slijedeće godine i druga. Kao svjedok umiranja bolesnika s progresivnim masivnim nekrotizirajućim pankreatitisom, počinje na temelju dotadašnjih medicinskih spoznaja razrađivati trasu i strategiju za kirurško liječenje ovih bolesnika. Godine 1976. započinje izvođenjem ove integralne metode koja se u osnovi sastoji u resekciji nekrotizirajućeg dijela pankreasa uz odstranjivanje nekrotizirajućeg peripankreatičnog tkiva(ako ga ima) i uz primjenu regionalne hipotermije visokog stupnja i to na selekcioniranim bolesnicima u kojih je progresija bolesti nezaustavljiva i pored intenzivne konzervativne terapije.Ovom metodom se uspjelo izliječiti 74% bolesnika u prvoj seriji od 49 operiranih,a uvjereni smo da se ovom metodom može sniziti postoperacijski mortalitet i ispod 20%.Metoda regionalne hipotermije sastoji se obilnoj irigaciji određene regije, odnosno fokusa procesa, otopinom Ringera temperature plus četiri stupnja, što pridonosi normalizaciji regionalne i opće hemodinamike, usporava rast i razmnožavanje mikroorganizama, povećava osjetljivost mikroflore na antibiotike te smanjuje resorpciju bakterijskih toksina u cirkulaciju. Metodu hipotermije primjenjujemo i kod drugih teških upalnih procesa: empijema pleure sa ili bez bronhopleuralne fistule, kod empijema pleure kao komplikacije nakon lobektomije ili pulmektomije osobito kada su u pitanju kao uzročni čimbenici visokorezistentni izolati na antibiotike,ali i pri teškim formama difuznog peritonitisa,gnojnih upala zglobova i dr. s izrazito boljim i bržim rezultatima liječenja nego ako se liječenje izvodi bez regionalne hipotermije.
 4. Nova tehnika izvođenja terminolateralne anastomoze i udaljeni rezultati Anastomoza se izvodi na originalan način tako da gotovo idealno imitira prirodno grananje krvnih žila bez stenoza i dilatacija na spoju, što joj daje izazitu prednost s hemodinamskog stajališta u komparaciji s ostalim metodama što doprinosi dužini trajanja prohodnosti anastomoze pa tako i grafta, a što je potvrđeno fizikalno-matematičkim izračunima, ispitivanjem protoka na modelima uspoređeno s drugim metodama i konačno primjenom u 112 operiranih bolesnika u kojih su ovom metodom izvedene aortofemoralne premosnice s petogodišnjim preživljenjem grafta u 94,3% i s desetogodišnjem preživljenjem grafta u 91,1% bolesnika, pa i ti rezultati idu u prilog vrijednosti ove metode.
 5. Manji doprinosi usavršavanju kirurške tehnike Svakako tu spadaju tzv. križne šavi koje primjenjujemo u izvođenju intestinopankreatičnih anastomoza osobito pri izvođenju cefalične pankreatoduodenektomije gdje osigurava veću čvrstinu šavi i manju mogučnost dehiscijencije anastomoze; ovdje mislim da vrijedi navesti kosi šav u kreiranju ezofagointestinalnih anastomoza na što nas upućuje anatomska građa stjenke jednjaka, čime se također postiže veća čvrstina šva i manja mogućnost popuštanja anastomoze; vrijedi i navesti i izvođenje abdominoperinealne amputacije s konzervacijom analnog sfinktera prema Baconu, ali bez kreiranja anus preternaturalisa i dr.
 6. Prvi u svijetu izveo je subklaviofemoralni by pass na venama u bolesnika sa sindromom gornje šuplje vene zbog progresivnog fibrozirajućeg medijastinitisa
 7. Prvi je u svijetu u odrasle osobe uspješno nadomjestio desnu hemidijafragmu aloplastičnom mrežicom zbog agenezije.
 8. Izveo prvu potpuno uspješnu reinplantaciju ruke u nadlaktici u Jugoslaviji.
 9. Izveo prvu i zatim seriju od 21 operacije klizne hijatalne hernije prema Hillovoj metodi u Jugoslaviji, zasigurno najbolje metode za liječenje ove bolesti
 10. Prvi u Jugoslaviji započeo je serijskim izvođenjem kirurških zahvata u svrhu liječenja ekstremne pretilosti
 11. U jednog mladog bolesnika sa deceleracijskom rupturom u prvom segmentu descendentne aorte koja je bila naprosto poprečno presječena u cijeloj cirkumferenciji,intaktno je ostala samo u širini od 1 centimetra stjenke krvne žile. Aorta je rekonstruirana dovoljno brzo da u bolesnika nisu ostale nikakve posljedice pa ni neurološki ispadi (što je ne mala rijetkost).
 12. Patentiran uređaj za elektronsku kontrolu aseptične prevencije sa zvučnom i svjetlosnom indikacijom
 13. Patentiran prijenosni ili džepni uređaj za elektronsku kontrolu aseptične prevencije sa zvučnom i svjetlosnom indikacijom,a oba aparata primarno su namjenjena za promptno otkrivanje pucanja kirurških rukavica tijekom izvođenja kirurških operacija.
 14. Patentiran uređaj za pravodobno otkrivanje nastupa energetske krize mozga.
 15. Na međunarodnim salonima inovacija osvojio jednu zlatnu i pet srebrnih medalja.