Dr. Mario Glavaš

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1963. Opću kirurgiju specijalizira 1971. a vaskularnu i torakalnu 1974. Usavršava vaskularnu i torakalnu kirurgiju na Kirurškoj klinici u Rijeci kod prof. Frančiškovića, Univerzitetskoj klinici u Ljubljani kod prof. Košaka i kod prof. Ginzberga na VMA, Sveučilišnoj klinici Michigan u An Arboru i Klinici San Raffaele u Milanu.

Od 1976. voditelj je Odsjeka za abdominalnu kirurgiju u Medicinskom centru Pula, a od 1980. predstojnik Djelatnosti za kirurške bolesti – s kraćim prekidom – sve do 1994.

U tom četrnaestogodišnjem razdoblju za rukovođenja dr. Glavaša, plodonosni su stručno-znanstveni dosezi u Djelatnosti za kirurške bolesti: tri su kirurga stekla magisterij, dvojica doktorat, dvojica  zvanje sveučilišnog docenta i šestorica naslov primariusa. Uza sve to u Djelatnosti za  kirurške bolesti radio je po ugovoru doktor znanosti i sveučilišni profesor, pa su tako na kirurgiji-istodobno radila tri sveučilišna nastavnika i četiri doktora znanosti.

Dr. Mario Glavaš postaje 1989. predstojnik Znanstvenog vijeća Znanstvene jedinice Medicinskog centra u Puli, a 1994. izabran je za rukovoditelja Odjela za torakalnu i vaskularnu kirurgiju – i na tom mjestu ostaje do 2000. kada otvara privatnu kiruršku ordinaciju u Puli u kojoj radi i danas.

Godine 1983. doktorirao je na temu Prilog liječenju ishemije donjih okrajina rekonstruktivnim kirurškim zahvatima na aortoilijakalnom i femoropoplitealnog segmentu arterija.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1985. i kasnije reizabiran u isto zvanje. Objavio je preko 80 znanstvenih i stručnih radova i sudjelovao s preko 100 radova na domaćim i međunarodnim kongresima/skupovima. Redoviti je član Njujorške akademije znanosti (The New York  Academy of Sciences) od 1983., redoviti član Akademije medicinskih znanosti od 2000. godine. Uvršten je u petu ediciju Američkog biografskog instituta (The American Biographical Institute The International Directory of Distinguished Leadership zbog izvanrednog doprinosa  kirurgiji (for Extraordinary Service to the Surgery Profession). Godine 2009. izabran je za osobu godine (Man of Year representing Croatia 2009. by American Biographical Institute), godine 2010. primljen je za člana Američkog biografskog instituta i certificirano mu je članstvo u kirurškoj profesiji (Fellowship in Surgery Profession). 2010. dobitnik je Povelje Hrvatskog liječničkog zbora.
Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, Europskog društva za vaskularnu kirurgiju, Hrvatskog društva za medicinsko vještačenje i dr.

Dragovoljac je Domovinskog rata u tijeku kojeg je izveo seriju kompleksnih operacijskih zahvata u povrijeđenih bolesnika i zasigurno nateži operacijski zahvat  u ratu uz prvu crtu bojišnice – tzv. cefaličnu pankreatoduodenektomiju prema Whippleu, u podrumu jednog doma zdravlja.

Nositelj je Spomenice Domovinskog rata i član Udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata 1990.-1991. kao i dobitnik Velike plakete Udruge. Dobitnik više zahvalnica i priznanja.